Logo kwiek klein al

Zoeken

Erelid en/of Lid van Verdienste

Regels benoemen Erelid of Lid van Verdienste

Onderstaand de regels voor het benoemen van een Erelid of een Lid van Verdienste:

- zijn leden die vanwege bijzondere verdiensten voor de vereniging als zodanig door het bestuur zijn benoemd;
- zij betalen geen contributie en hebben dezelfde rechten als de leden;
- een voordracht moet schriftelijk worden ingediend bij het bestuur en kan door elk lid van de vereniging worden gedaan, voorzien van een motivatie en vergezeld van minimaal 20 handtekeningen en namen van Kwiek leden;
- de voorwaarden zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement en op de website  geplaatst.

hr-maart-2024.pdf

Foto henny

Henny Grutters

Henny Grutters is in de Algemene Ledenvergadering van 21 april  2022 benoemd tot erelid van de vereniging. Zij heeft een mooie oorkonde en een bos bloemen ontvangen.  
Henny Grutters  is vanaf de oprichting betrokken bij Kwiek Actieve Leefstijl en heeft in al die jaren een grote betrokkenheid gehad bij de vereniging. Henny Grutters is jarenlang bestuurslid geweest en heeft in die rol uitermate secuur de ledenadministratie verzorgd.
 

theo-van-summeren

Theo van Summeren

Kwiek Actieve Leefstijl heeft Theo van Summeren benoemd tot Erelid. Dit is aan hem verteld bij zijn afscheid op 19 juni 2021. Hij is benoemd tot Erelid voor zijn vele jaren van deelname in het bestuur en overige verdiensten voor Nordic Walking van onze vereniging.