Logo kwiek klein al

Zoeken

Nordicwalking

Contributie

Vergoeding contributie.

Wist u dat zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea (vanaf 2** polis) een deel van de contributie van een sportvereniging vergoed? U heeft dan een factuur nodig, die kunt u opvragen bij de ledenadministratie: lakeiwk.[antispam].@kpnmail.nl.
Wellicht dat andere zorgverzekeraars dat in de toekomst ook gaan doen.

Ook heeft de gemeente Berg en Dal een Doe mee-regeling. Soms vergoeden zij een (deel van) de contributie. Voor meer informatie, verwijzen wij u naar de website van de gemeente Berg en Dal.

Ook hiervoor heeft u een factuur van de ledenadministratie nodig.

Contributie/Huishoudelijk reglement

Ter informatie het  huishoudelijk reglement.  

 huishoudelijk-reglement-3.pdf

Het blijkt dat er onduidelijkheid bestaat over het (tijdelijk) stopzetten of wijzigen van de contributie bij ziekte of langdurige afwezigheid. Dit geldt ook voor het beëindigen van het lidmaatschap. Opzeggen of wijzigen kan 2 keer per jaar, vóór 1 januari (dan wordt er geen contributie meer geïnd in februari/maart) of vóór 1 juli (dan wordt er geen contributie meer geïnd in september/oktober).

 

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben over het tijdelijk stopzetten of wijzigen van de contributie, dan kun je die alleen schriftelijk of per mail lakeiwk.[antispam].@kpnmail.nl  indienen bij het secretariaat, die de vragen en/of opmerkingen doorstuurt naar de ledenadministratie.
Dus niet mondeling of via de mail aan de ledenadministratie.

 

Contributie halfjaar

Kwiek Groesbeek, Berg en Dal

 en Millingen aan de Rijn. 

Per half jaar

Bedrag

Sport en Spel niveau 1

met machtiging

€ 61,25

Sport en Spel niveau 2

met machtiging

€ 56,25

Sport en Spel niveau 3

met machtiging

€ 48,75

Sport en Spel niveau 3 de Meent 

met machtiging

€ 32,75

Sport en Spel niveau 3 de Vijverhof 

met machtiging

€ 56,25

Sportief wandelen

met machtiging

€ 70,00

Bewegen op muziek

met machtiging

€61,25

Bewegen op muziek met Pilates 

met machtiging 

€ 61,25

Nordic Walking 

met machtiging

€ 35,00

Nordic Walking (met docent, zaterdagmorgen)

met machtiging

€ 50,00

Badminton

Contant te betalen per les

€ 2,00

Kwiek Beek-Ubbergen/Ooij

Per halfjaar 

 Bedrag

Sport en Spel

met machtiging

€ 70,00

Sportief wandelen

met machtiging

€ 70,00

Ontspannen bewegen 

met machtiging 

€ 75,00

Nordic Walking

met machtiging

€ 35,00

Betaal je niet met automatische incasso, dan betaal je per halfjaar € 5,00 meer voor de administratiekosten.

Alleen in bijzondere gevallen kan men lid worden zonder automatische incasso, maar dan moet men wel een goede reden hebben. De beslissing hierover wordt door het bestuur genomen. 

Inning  september/oktober en februari/maart.

Leden die later lid worden incasseren wij zo spoedig mogelijk.

Bij meerdere activiteiten is de goedkoopste activiteit voor de helft.

Aanmelden: aanmelden zie inschrijfformulier met machtiging.

inschrijfformulier-kwiek-actieve-leefstijl.pdf

 

Opzeggen of wijzigen van lidmaatschap: vóór 1 januari of vóór 1 juli.