Logo kwiek klein al

Zoeken

Nordicwalking

Contributie

Vergoeding contributie.

Wist u dat zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea (vanaf 2** polis) een deel van de contributie van een sportvereniging vergoed? U heeft dan een factuur nodig, die kunt u opvragen bij de ledenadministratie: lakeiwk.[antispam].@kpnmail.nl.
Wellicht dat andere zorgverzekeraars dat in de toekomst ook gaan doen.

Ook heeft de gemeente Berg en Dal een Doe mee-regeling. Soms vergoeden zij een (deel van) de contributie. Voor meer informatie, verwijzen wij u naar de website van de gemeente Berg en Dal.

Ook hiervoor heeft u een factuur van de ledenadministratie nodig.

Contributie/Huishoudelijk reglement

Ter informatie het  huishoudelijk reglement.  

 huishoudelijk-reglement-3.pdf

Het blijkt dat er onduidelijkheid bestaat over het (tijdelijk) stopzetten of wijzigen van de contributie bij ziekte of langdurige afwezigheid. Dit geldt ook voor het beëindigen van het lidmaatschap. Opzeggen of wijzigen kan 2 keer per jaar, vóór 1 januari (dan wordt er geen contributie meer geïnd in februari/maart) of vóór 1 juli (dan wordt er geen contributie meer geïnd in september/oktober).

 

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben over het tijdelijk stopzetten of wijzigen van de contributie, dan kun je die alleen schriftelijk of per mail lakeiwk.[antispam].@kpnmail.nl  indienen bij het secretariaat, die de vragen en/of opmerkingen doorstuurt naar de ledenadministratie.
Dus niet mondeling of via de mail aan de ledenadministratie.

 

Contributie m.i.v. 1 januari 2022

Aanpassing contributie m.i.v. 1 januari 2022.

 

Vrijwilligers in het Bestuur van Kwiek (dit was al zo)

De bestuursleden die niet sporten bij de vereniging:

  • Betalen contributie, €10,- per half jaar;
  • Zodat ook zij lid zijn en mogen stemmen.

Vrijwillige Wandelbegeleiders Nordic Walking (wordt gelijkgetrokken)

  • Gaan contributie betalen, €10,- per half jaar;
  • Zodat ook zij lid zijn en mogen stemmen.

 

 

Varianten

Betaalden in 2021 nu per half jaar

Per half jaar in 2022

Per half jaar in 2023

Zaal + docent

€49,00, €56,00, €61,00, €70,00 of €75,00

€60,00

€70,00

Alléén docent

€56,00 of €70,00

€60,00

€60,00

Alléén zaal

€32,50

€40,00

€50,00

Buiten (geen zaal, geen docent) + wandelbegeleiding

€35,00

€40,00

€40,00

2e activiteit bij eigen vereniging is 50% over de goedkoopste activiteit

 

 

 

 

 

Overzicht contributie m.i.v. 1 januari 2022.

 

 

Groep

Per half jaar miv 1 januari 2022

Per half jaar miv 1 januari 2023

Sport en Spel: zaal + docent

 

 

Sportzaal Biga Niv 3

Maandag 9.30-10.30

€60,00

€70,00

De Slenk, De Horst Niv 3

Maandag 13.30-14.30 uur

€60,00

€70,00

De Sleutel Niv 3

Maandag 13.45-14.45 uur

€60,00

€70,00

De Vijverhof Berg en Dal

Niv 3

Maandag 14.00-15.00 uur

Dit gaat pas in zodra voor deze groep een nieuwe docent beschikbaar is.

€60,00

€60,00

Basisschool Breedeweg

Niv 2

Maandag 15.15-16.15 uur

€60,00

€70,00

Kerstendal Berg en Dal

Niv 1

Maandag 18.15-19.15 uur

€60,00

€70,00

Basisschool op de Horst

Niv 2

Maandag 18.30-19.30 uur

€60,00

€70,00

Heuvelland Groesbeek H1

Niv 2

Dinsdag 11.00-12.00 uur

€60,00

€70,00

Heuvelland Groesbeek H5

Niv 2

Dinsdag 12.15-13.15 uur

€60,00

€70,00

De Sprong Ooij Niv 3

Dinsdag 13.15-14.15 uur

€60,00

€70,00

De Duffelt Millingen a/d Rijn

Niv 1

Woensdag 8.30-9.30 uur

€60,00

€70,00

Kulturhus Beek K3 Niv 2

Woensdag 11.00-12.00 uur

€60,00

€70,00

Morgenfit Ooij Niv 1

Woensdag 16.15-17.15 uur

€60,00

€70,00

Kulturhus Beek K2 Niv 1

Woensdag 18.00-19.00 uur

€60,00

€70,00

Heuvelland Groesbeek H6

Niv 1

Woensdag 18.30-19.30 uur

€60,00

€70,00

Kulturhus Beek K1 Niv 1

Woensdag 19.15-20.15 uur

€60,00

€70,00

Heuvelland Groesbeek H8

Niv 1

Woensdag 19.45-20.45 uur

€60,00

€70,00

De Duffelt Millingen a/d Rijn

Niv 1

Vrijdag 9.15-10.15 uur

€60,00

€70,00

Heuvelland Groesbeek H3

Niv 2

Vrijdag 10.15-11.15 uur

€60,00

€70,00

De Duffelt Millingen a/d Rijn

Niv 3

Vrijdag 10.30-11.30 uur

€60,00

€70,00

Heuvelland Groesbeek H4

Niv 2

Vrijdag 11.30-12.30 uur

€60,00

€70,00

Heuvelland Groesbeek H7
Niv 2

Vrijdag 13.00-14.00 uur

€60,00

€70,00

 

 

 

Badminton: alléén zaal

Heuvelland Groesbeek

€40,00

€50,00

 

 

 

Ontspannen Bewegen: zaal + docent

Kulturhus Beek

Dinsdag 10.30 -11.30 uur

€60,00

€70,00

 

 

 

Bewegen Op Muziek: zaal + docent

Kerstendal Berg en Dal

Dinsdag 20.30-21.30 uur

€60,00

€70,00

 

 

 

Bewegen Op Muziek met Pilates: zaal + docent

Kerstendal Berg en Dal

€60,00

€70,00

 

 

 

Sportief Wandelen: met docent

€60,00

€60,00

 

 

 

Nordic Walken: met wandelbegeleiders

€40,00

€40,00

 

 

 

Nordic Walken: met docent

€60,00

€60,00

 

 

De afstand tussen de huidige contributie en de gelijk te trekken contributie is voor de onderstaande groepen te groot. Vandaar dat we hier de aanpassing van de contributie per half jaar invoeren en over meer dan 2 jaar spreiden. Zie onderstaand overzicht.

 

Groep

Per half jaar miv 1 januari 2022

Per half jaar miv 1 januari 2023

Per half jaar miv 1 januari 2024

Per half jaar miv 1 januari 2025

De Meent Groesbeek Niv 3: alleen docent

Maandag 10.45-11.30 uur (sporten 45 min)*

€40,00

€45,00

€52,50

€52,50

Op De Heuvel Groesbeek Niv 3:

Zaal + docent

Donderdag 10.00-11.00 uur

€43,00

€50,00

€60,00

€70,00

 

Betaal je niet met automatische incasso, dan betaal je per halfjaar € 5,00 meer voor de administratiekosten.

Alleen in bijzondere gevallen kan men lid worden zonder automatische incasso, maar dan moet men wel een goede reden hebben. De beslissing hierover wordt door het bestuur genomen. 

Inning  september/oktober en februari/maart.

Leden die later lid worden incasseren wij zo spoedig mogelijk.

Bij meerdere activiteiten is de goedkoopste activiteit voor de helft.

Aanmelden: aanmelden zie inschrijfformulier met machtiging.

inschrijfformulier-kwiek-actieve-leefstijl.pdf

 

Opzeggen of wijzigen van lidmaatschap: vóór 1 januari of vóór 1 juli.